گلی بوکانی

تا نباشد جدایی

 

 

 

 

تا نباشد جدایی ها کس نداند قدر یاران ،

کویر خشک می داند بهای قطره ی باران

 

 

 

 

 

بی وفایی کن وفایت میکنند           باوفا باشی خیانت میکنن

 

مهربانی گرچه آئینی خوش است      مهربان باشی رهایت میکنند

 

 


توآن باران تند بیقراری که راهی غیر باریدن نداری
نمی ماند نشانی از بدی ها اگر بر تک تک دلها بباری

 

 

 

 

بی تو من از نسل بارانم ، چون ابر بهارانم گریانم
بی تو من با چشم گریان ، سیل غم برد آشیانم.

 

+ نوشته شده در سه شنبه نهم مهر ۱۳۹۲ساعت 18:49 توسط گلی